Anasayfa   Hakkımızda   Ürünlerimiz   Özelliklerimiz   Teknik Bilgiler   İletişim  
 
Ahşap Merdiven
 
Modüler Merdiven
 
Döner Merdiven
 
Omurgalı Merdiven
 
Dar Alan Merdiven
 
TEKNİK BİLGİLER

Egemen Merdiven firması merdiven yaptıracak kişilere, Mimar ve Mühendis arkadaşlara çok fazla teorik detaylara girmeden bu sayfada teknik bilgiler aktaracaktır.

MERDİVEN TİPLERİ :
Konut ve işyerlerine yaptıracağınız merdivenler yukarıda gösterilen merdiven tiplerinden biri olacaktır. Sizin merdiven yaptıracağınız yerin şekli ve ölçüleri merdiven tipinin belirlenmesinde en büyük etkendir. Merdivenin rahat olması merdiven tipi ile`de alakalıdır. 

Rahatlık sıralamasına göre merdiven tiplerini şöyle sıralayabiliriz : 

  • Düz Merdiven 
  • L Merdiven 
  • C Merdiven 
  • Kavisli Merdiven 
  • U Merdiven 
  • Döner Merdiven

MERDİVEN BASAMAK ADETİNİN TESPİTİ :

Genellikle Mimar ve Mühendis arkadaşlar merdiven üreticisinin karşısına Rıht yüksekliğinin tespiti konusunda 2h+r=63 kuralı ile çıkarlar.Burada h=Rıht yüksekliği r=Basamak genişliğidir. Bu kurala göre rıht yüksekliği genellikle 17-18 cm civarında olacaktır. Ancak bu kural üst üste 5 veya 6 katlı merdivenin çıkıldığı apartmanların, katlar arasındaki irtibatı sağlayan merdivenler için geçerlidir. Tek bir katın çıkılacağı dubleks merdivenlerde en ideal yükseklik 20 cm civarındadır. Zaten merdiven yapılacak mahalde bırakılan merdiven alanı ve betondaki merdiven yuvası merdiveninizin basamak sayısını dolayısı ile rıht yüksekliğini tayin edecektir. 

20 yıla yakın tecrübelerimizin sonucunda Türkiye`de yapılan dubleks binalarda karşılaştığımız kat yüksekliği 2.80 m ile 3.00 m arasında değişmektedir. Mimari projelerin çoğunda merdiven için bırakılan alana genellikle 12 veya 13 basamak ancak sığabilmektedir. Bu durum karşısında merdiven rıht yüksekliği 21.50 cm civarında olmaktadır. Bu yükseklik biraz fazla olmakla beraber tek bir kat çıkılacağı için sizi fazla üzmeyecektir. Daha ideal bir rıht yüksekliği istiyorsanız bu durumu mimari proje aşamasında dikkate almalısınız ve merdiveniniz için daha büyük bir alanı gözden çıkarmalısınız...

MERDİVEN YUVASININ BOYUTLARI : 

Sizleri yukarıya çıkaran merdivenin yapılması sırasında üst kat betonunda bir boşluğun olması gerekir. Biz bu boşluğu merdiven yuvası olarak adlandırmaktayız. Rahat bir merdivenin yapılabilmesi için merdiven yuvasının eninin Düz ve L çıkışlı merdivenlerde 90-95 cm olması gerekir. Şayet merdiveniniz U çıkışlı bir merdiven ise bu boyutun 170 cm`nin altına inmemesi gerekir. Tamamen dönerek yukarı çıkan Döner merdiven yaptırmak istiyorsanız merdiven yuvasının çapı 160 cm`nin altına inmemelidir. Merdiven yuvasının uzunluğu ise pratik olarak şöyle tespit edilebilir, merdiven ile yukarı çıkan bir insan merdiven basamakları üzerinde üst kat betonuna kafasını çarpmadan merdiven yuvasına girebilmelidir. Bu yükseklik 2.00 m`den az olmamalıdır. Dolayısıyla siz merdivenin 2. veya 3. basamağı üzerindeyken başınızın üzerinde minimum 2.00 m yüksekliği bulabilmelisiniz. Bu yoldan giderek merdiven yuvasının uzunluğunu pratik olarak tespit edebilirsiniz.

MERDİVENDE EMNİYET :

Bir merdivenin duvar isabet etmeyen kenarlarına muhakkak trabzan konulmalıdır. Trabzan merdiven üzerindeki insanların yan boşluklara düşmesini önler aynı zamanda yukarı çıkan ve aşağı inen insanların merdivene tutunma ihtiyacını yerine getirir. Trabzan`ın el ile tutulan üst yüzeyinin basamak üst yüzeyine minimum 90 cm yükseklikte olması gerekir. Trabzan`ı basamaklara bağlayan dikey çubukların arasındaki mesafeler`de çok önemlidir. Çubuklar arasındaki boşluktan özellikle küçük çocukların başlarının geçememesi gerekir. Bu boşluk minimum 10 ila 11 cm olmalıdır. Merdiven ile çıktığımız kattaki, merdiven yuvasına insanların düşmemesi için muhakkak korkuluk konulması gerekir. Korkulukların zeminden yüksekliklerinin de minimum 90 cm olması ve korkuluk çubuklarının arasınında 10 ila 11 cm mesafe olması gerekir. Merdiven yuvası etrafına konulan korkulukların merdiven trabzanına irtibatlandırılması ve duvara yakın kısmının duvara bağlanması korkulukların sallanmaması için dikkat edilmesi gereken hususlardandır.
  Merdivende emniyetli iniş ve çıkışın olabilmesi için muhakkak surette basamak rıht yüksekliklerinin eşit olması gerekir. Özellikle merdivenden inerken rıht yüksekliklerinin eşit olması çok daha fazla önemlidir. Çünkü özellikle merdivenden inerken farklı rıht yüksekliğine sahip basamaklarda düşme ihtimaliniz çok daha fazla olacakdır. 
Merdivenin taşıyıcı kısmının,basamaklarının, trabzanının ve korkuluğunun çeşitli yüklere ve etkilere mukavemet etmesi son derece önemlidir. Merdivenin taşıyıcı kısmının hesabında  merdivenin öz ağırlığından başka hareketli yüklerinde dikkate alınması gerekir. Biz firma olarak hareketli yük değerini 350kg/m2 olarak almaktayız. 

Burada bahis konusu edilen 350kg/m2 değerindeki hareketli yük konutlar için geçerlidir. Büro, Hastane, Okul, Tiyatro, Sinema, Kitaplık gibi genel yapı binalarındaki merdivenlerde hareketli yük 500kg/m2 olarak alınmalıdır.

Merdiven öz ağırlığı ve hareketli yükler birlikte dikkate alınarak merdivenin taşıyıcı kısmının
a) Eğilmeye
b) Burulmaya
c) Kesme kuvvetine göre tetkiklerinin yapılması ve buna göre malzeme kesitlerinin ebatlandırılması gerekir.

Merdiven hesaplamalarında önce merdiven iz düşüm alanı bulunur. Bunu basit olarak şöyle formüle edebiliriz.

S=a.l.n

S : Merdiven izdüşüm alanı (m2)
a : Merdiven basamak eni (m)
l : Merdiven basamak uzunluğu (m)
n : Basamak sayısı

bulunan merdiven izdüşüm alanını hareketli yük miktarı 350kg/m2 (konutlardaki merdivenler için) ile çarparak merdiven üzerindeki hareketli yük miktarını kg cinsinden buluruz. Bu değere merdiven öz ağırlığını da ilave ederek merdiven hesap ağırlığını bulmuş oluruz.

Merdiven açıklığı dediğimiz tabir merdiven hesaplamalarında da dikkate alınacak önemli bir husustur.

Merdiven açıklığı merdivenin mesnetleri arasındaki mesafedir. Firmamız ürettiği merdivenleri çıkılacak kat döşemesine ve çıkılan kat döşemesine bağlar. İki mesnet arasında başka destek yoktur. Dolayısıyla iki mesnet arasındaki mesafe merdiven açıklığı dediğimiz mesafedir. Merdiven hesap ağırlığını merdiven açıklığına bölerek kg/m cinsinden merdiven kirişine etkiyen yayılı yük şeklinde merdiven yükünü bulmuş oluruz. Bu yük merdiven hesaplarında dikkate alacağımız yüktür. Merdiven hesaplarında merdivenin alt ve üst mesnete bağlanış şeklide hesaplamalarda önemlidir.

Merdiven hesaplarını, merdivenin alt ve üst mesnete bağlanış şeklini 

a) Basit kiriş olarak
b) Ankastre bağlanmış bir kiriş olarak yapabiliriz. 

Merdivenin döşemelere basit kiriş veya ankastre kiriş olarak bağlandığını düşüneceğiz. Mesnetleri basit kiriş olarak bağlanmış merdivenlerin mesnetlerinde bir dönme hareketinin mevcut olduğu kabul edilir. Ankastre kiriş olarak bağlanmış merdivenlerin mesnetlerinde bir dönme hareketinin olmadığı kabul edilir ve bunları gerçekleştirecek şekilde mesnet tespitleri dizayn edilir. 

Mesnetleri basit kiriş olarak bağlanmış merdivenler.

Mesnetleri basit kiriş olarak bağlanmış merdivenlerin mesnetlerinde bir dönme hareketinin olduğu kabul edilir. Bu tür merdivenlerde mesnetlerde bir eğilme momenti oluşmaz. Maksimum eğilme momenti merdiven kirişinin ortasında olup değeri Mmax. = ql2/8 dir. Yine bu tür mesnetli merdivenlerde mesnetlerde maksimum kesme kuvvetleri oluşur. Dolayısı ile merdiveni alt ve üst döşemeye bağlayan bağlantılarda bu kesme kuvvetlerinin tetkiki yapılmalıdır. Eğilme momentinin maksimum olduğu bölgede kesme kuvveti minimum olup değeri 0`dır.

Basit kiriş olarak mesnetleri bağlanmış merdivenlerde eğilme momentinin değeri daha yüksek çıkar. Dolayısıyla bu merdivenlerin imalatında kullanılan malzemelerin kesitlerinin daha kuvvetli seçilmesi gerekir. Biz merdivenlerin döşemelere çelik dübellerle bağlanmasını öneriyoruz ve firma olarak bu tekniği kullanıyoruz. Tespitlerde kullanılan ankraj malzemelerin kesitlerinin oluşan kesme kuvvetlerini karşılayacak miktarda olması gerekir. Bir merdivenin döşemelre bağlanma şekli ankastre bağ şeklinde de olabilir. Bu durumda mesnetlerde bir dönme hareketi olmaz. Mesnetlerde ve merdiven kirişinin ortasında oluşan eğilme momentleri daha düşük değerlerde çıkar. Bu durum merdiven imalatçısı için bir avantajdır. Çünkü daha düşük kesitli malzemeleri merdiven üretiminde kullanabilirler. Mesnetleri ankastre bağlanmış merdivenlerin mesnetlerinde negatif mesnet momenti oluşur ve değeri Mb=-ql2/12`dir.  Merdiven kirişinin ortasında ise oluşan eğilme momentinin değeri Mb= ql2/24`dür. Görüldüğü gibi bir merdivenin ankastre bağlı olma şekli daha düşük eğilme momentlerini oluşturur. Ve dolayısıyla fleş dediğimiz düşey esnemelerin daha küçük olmasına sebebiyet verir. Egemen Merdiven Firması bütün merdivenlerini döşemeler ankastre bağlar oluşacak şekilde tespit eder. Merdivenlerimizin az esneme göstermesinin sebeplerinde bir taneside budur. 


Merdivenler çıkılan katta döşeme betonuna veya döşeme kirişlerine bağlanırlar. Bağlanacak yer kiriş ise merdivenin üst tespit plakası kirişe firmamız tarafından 4 adet çelik dübel kullanılarak bağlanmaktadır. Tespit plakasının üst ve altında kullanılan 2 şer adet çelik dübelin mesnetteki kesme kuvvetini ve ankastre momentini karşılayabilecek kesit büyüklüğünde seçilmesi çok önemlidir. Üst mesnetin bağlandığı yer kiriş olmayıp döşeme betonu ise merdivenin döşeme betonuna bağlanış şeklini daha farklı bir biçimde yapmaktayız. Çoğu kez binaların döşeme betonlarının kalınlığı, üzerindeki tesviye şapı hariç 15 cm civarındadır. Bu kadar ince bir betona 2 adet yukarıda 2 adet aşağıda çelik dübel ile tespit yapmak zordur. Bu durumlarda firmamız döşeme betonunun altına destek payandası koyarak problemi çözmektedir. Böylelikle 4 adet çelik dübeli 2 adeti yukarıda 2 adedi de aşağıda olmak üzere dübel eksenleri arasında makul mesafe oluşturarak merdivenin üst modülünü beton kalınlığı az döşemelere sağlıklı olarak bağlamaktayız.

Merdiven montajımızda bizce en kritik yer en üst modülün döşeme betonuna bağlantısıdır. 1999 yılından önce yapılmış binaların betonları umumiyetle günümüzde yapılan binaların betonlarına göre daha zayıf ve mukavetmezsizdir. Bazen böyle zayıf ve mukavemeti az betonlara üst modülün tespiti genleşmeli çelik dübellerle yapılamayabilir.Bu durumda firmamız kimyasal dübel kullanmaktadır. Kimyasal dübeller özellikle zayıf ve ince betonlarda betonun çatlamasına sebebiyet vermeden merdivenin üst mesnetinin tespitinde daha isabetli bir tespit malzemesidir.

Merdivenlerin alt basamaklarının döşemeye tespitinde`de bazı hususları dikkate almak gerekir. Firmamaız birinci ve ikinci basamağı tek bir tespit plakasına oturtarak ankraj yapmaktadır. Bu durum daha stabil bir bağlantı şeklidir. Merdivenlerin montajları, bitmiş binaya yapılacaksa kesinlikle alt tespit plakasının montajından önce döşemenizin altında su borusu veya ısıtma borularının olup olmadığı araştırılmalıdır. Böyle bir araştırma yapılmadan yapılan montajlarda çelik dübel yerlerinin delinmesi sırasında borularınız delinebilir. Dolayısı ile sizlere büyük zarar verir. Üretici firma merdivenlerinizi yerlerine takarken bu durumu muhakkak onlara belirtmelisiniz. Aksi takdirde bitmiş döşemelerinizin parkeleri ve seramikleri zarar görür ve  sizlere yeni mali külfetler getirir.

MERDİVEN SEÇİMİNDE VE YAPIMINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN HUSUSLAR:

   Evinize veya işyerinize merdiven yaptırırken önce merdiveninizi yapacak firmayı seçme konusunda çok titizlik göstermelisiniz. Çünkü seçilecek firmanın merdiven konusundaki deneyimleri, tekniği sizin isteklerinizi karşılayabilmesi konusunda çok önemlidir. Bu açıdan merdiveninizi yapacak firmanın daha önce yaptığı merdivenleri muhakkak görün. Firmaların Showroomlarında muhakkak sizlere gösterecek merdiven numuneleri vardır. Bunları kesinlikle inceleyin. Merdivenin bütün unsurlarının kalitesini ve sağlamlığını anlayabilmek son derece basittir. Bir merdivenin sağlamlığı sizin için ön planda gelmelidir. Bu açıdan yaptırmaya karar verdiğiniz merdivenin üstünde, aşağı inerken ve yukarı çıkarken esneyip esnemediğini kontrol edin.İyi bir merdiven altına destek direği konulmadan ve duvara tespit edilmeden esnemeyen ve titreşmeyen merdivendir. Bu özellikleri taşıyan bir merdiveni sağlam bir merdiven olarak görebilirsiniz.

   Merdivenin evin içinde bulunacağı yer seçiminde de çok titizlik göstermelisiniz. Merdiven bir evin ortak kullanım alanından başlayıp yine ortak kullanım alanına çıkıyorsa bu en ideal bir yer seçimidir. Antreler, holler, galeri boşlukları bir merdiven için yapılarınızda düşünülecek en müsait mekanlardır. Salona koyduğunuz bir merdiven şayet estetik anlamda da güzel bir merdiven ise size çok hoş bir çözüm gibi gelebilir. Ancak evinize gelen konukların bulunduğu bir anda bu merdivenden yukarı çıkmak veya aşağıya inmek sizlere rahatsızlık verebilir, hele oda içine konulan merdivenler bu odada yaşayan kimselerin özel yaşantılarına çok rahatsızlık verir. Bu tür yerleri merdiven mekanı olarak seçmeyi düşünmemenizi tavsiye ederiz. Son zamanlarda yapılan binaların içindeki dairelerin kullanım alanları gittikçe daralmaktadır. Bu durumdaki dubleks dairelerin merdivenlerinin mümkün olduğu kadar daha az yer kaplaması daha büyük bir mecburiyet haline gelmiştir. Bizlerin ürettiği fabrikasyon merdivenler betonarme merdivenlere göre çok daha az yer kaplarlar. 1+1 veya 2+1 gibi stüdyo dairelerde yapınızın nerede ise önemli bir alanını işgal eden betonarme merdivenler yerine merdiven firmaları tarafından üretilen ve montajları yapılan fabrikasyon merdivenleri yaptırmanızı tavsiye ederiz. Betonarme merdiven yapmanız halinde yukarıda bahsettiğimiz alan kaybının yanı sıra merdivenin basamaklarının ahşap veya başka bir malzeme ile kaplamak problemi ile karşılaşacaksınız. Ayrıca merdivenin trabzanının ve korkuluğunun yapımı da düşünülmesi gereken bir diğer uğraştır. Bütün bu olumsuzluklardan ve zahmetlerden özellikle yapınız küçük bir daire ise fabrikasyon merdivenleri seçmeniz daha akılcı bir yol olacaktır.

   Merdiven firmalarının ürettiği merdivenler; Modüler merdivenler, Omurgalı merdivenler, Ahşap merdivenler, Döner merdivenler, Dar alan merdivenler, Asma merdivenler gibi çeşitli kategorilerde olmaktadır. Bu merdiven tiplerinin her birinin özelliği diğerinden farklıdır. Türkiye`de üretilen konutların özelliklerini dikkate aldığımızda bizce en ideal merdiven tipi Modüler merdivenlerdir. Modüler Merdivenler ile kat yüksekliğine göre çok hassas rıht ayarlama imkanı vardır. Özellikle inşaat firmalarının toplu ürettiği konutlarda kat yükseklikleri aynı tip daireler bile olmasına rağman birbirine göre farklar arz edebilir. Bu farklı kotlarda olan dubleks dairelerde rıht yükseklikleri eşit olan merdivenleri Modüler merdivenler ile elde etmek çok kolaydır. Bir merdivende rıht yüksekliklerinin eşit olmasının çok önemli olduğunu daha önceki yazılarımızda belirtmiştik.

   Firmamızın ürettiği Modüler merdivenler boru kesitli elemanlar ile bunları birbirine bağlayan profillerden oluşabildiği gibi tamamen dikdörtgenler prizması şeklinde de olabilir. Boru kesitli elemanlar ve profillerden oluşan modüller ile üretilen merdivenlerin özel bir kilitleme sistemi vardır. Bu kilitleme sistemi ile birbirine bağlanan modüller merdivenin taşıyıcı kısmını oluşturur. Omurga adını verdiğimiz bu taşıyıcı kısmın merdivenin büyüklüğüne ve basamak sayısına göre statik hesaplamaları yapılıp bu hesaplamalara göre boru ve profil kesitleri tayin edilir. Egemen Merdiven firmasının ürettiği Modüler merdivenlerin boru çapları 76 mm den 168 mm ye kadar değişmektedir. Bu suretle firmamız ufak ve az yük taşıyan merdivenleri üretebildiği gibi büyük ve çok yük taşıyan merdivenleri de farklı kesitlerdeki malzemeler ile yapılmış modüller ile imal edebilmektedir. Boru kesitli Modüler merdivenlerimizin eksen aralıkları 180 mm den 250 mm ye kadar değişebilmektedir. Rıht ayarlama sınırlamız ise 160 mm ile 225 mm arasında olabilmektedir. 

   Diğer bir modüler merdiven imalatımız ise prizmatik görünümlü bir şekilde üretilen modüler merdivenlerdir. Dikdörtgenler prizması şeklinde olan bu tür modüler merdivenlerimizin estetik görünümleri daha farklıdır. Modüller arasına koyduğumuz şimler vasıtası ile yaptığımız rıht ayarlamaları ile merdivenlerimizin rıht ayarları 185 mm ile 225 mm arasında değişebilmektedir. Prizmatik modüler merdivenlerimizin eksen aralıkları ise 180 mm ile 250 mm arasında olabilmektedir. Prizmatik kesitli modüler merdivenlerimizi istenilen renklerde boyayabildiğimiz gibi yüzeylerini ahşap ile kaplayarak ahşap görünümlü modüler merdivenlerde üretebilmekteyiz. Ahşap kaplamanın yanı sıra granit görünümlü kaplamalar kullanarak taşıyıcı kısmı da granit görünümlü merdivenlerimiz ortaya son derece estetik görünümler çıkartmaktadır.

   Prizmatik kesitli modüler merdivenlerimizde modüllerin oluşturduğu taşıyıcı omurga merdivenin tam orta ekseninde yer almaktadır. Özellikle dönüşlü basamaklarda ahşap basamakların konsol mesafesi dış kovada daha az olduğu için basamakların esnemeleri de azalmaktadır. Bunun yanı sıra eğilmeye direnci daha küçük olan boru kesitli profiller kullanılmadığından rijitliği ve stabilitesi daha yüksek merdivenleri bu tür modüller ile daha kolay imal edebilmekteyiz. Yine prizmatik modüller ile sahanlığın olduğu merdivenleri yapabilme konusunda avantajlı konstrüksiyonları kolayca oluşturabilmekteyiz. Merdiven imalatında paslanmaz malzemelerin yeri ve önemi bir kenara atılmayacak kadar önemlidir. Prizmatik modüler merdivenlerde paslanmaz malzemeyi kullanmak şekil homojenliğinden dolayı daha kolaydır. Paslanmaz saç kullanılarak üretilen modüler merdivenlerin trabzan ve korkulukları da paslanmaz profillerden üretildiği takdirde merdiven taşıyıcı kısmı, trabzanı ve korkuluğu ile birlikte bir bütünlük oluşturup estetik görünümü ile daha iyi bir hale gelecektir.

   Firmamızın ürettiği omurgalı merdivenler sağlamlık ve rijitlik bakımından diğer ürettiğimiz merdiven çeşitleri arasında en yüksek olanıdır. Bu bakımdan özellikle merdiven yükünün fazla olduğu yerlerde omurgalı merdiven yapmak daha akılcı olacaktır. Omurgalı merdivenlerde taşıyıcı kısım tek parça olabilmektedir. Sistemi taşıyıcı kısmı olan omurganın tek parça olması montaj ve nakliye zorluğu getirmesine karşın yüksek bir rijitlik ve taşıma kabiliyetini ortaya çıkartır. Omurgalı merdivenlerde açının hesaplarına ve çizimlerine göre kesilen saç yanaklar abkant presde veya silindirlerde büküldükten sonra merdiven yanakları birleştirilir. Alt ve üst yüzeylerin kapatılması ile oluşan helisel omurga ile omurgalı merdivenin taşıyıcı kısmı meydana getirilmiş olur. Omurgalı merdivenlerin taşıyıcı kısmı helisel olabildiği gibi düz hatlar halinde de olabilir. Bu durumda omurgalı merdiven yerin  şekline göre 2 veya 3 parçadan ibaret tasarlanır ve birleşimleri çelik civatalarla yapılır.

   Montajları tam ankastre olarak kuvvetli çelik dübellerle yapılan omurganın montajından sonra basamakların takılma işlemine geçilir. Firmamız dubleks konutlara taktığı omurgalı merdivenleri genellikle düz hatlar halinde ; Düz Merdiven, L Merdiven veya U Merdiven formunda yapmaktadır. Yerin müsait olduğu ve kotun yüksek olduğu mekanlarda merdivenleri sahanlıklı olarak da yapabilmekteyiz. Omugalarımızı müşteri talebine göre istenilen renkte boyayabildiğimiz gibi arzu edilirse omurgayı ahşap ile de kaplayabilmekteyiz. Bu suretle basamakları ile uyum sağlayan tamamen ahşap görüntülü bir omurgalı merdiven sizlerin estetik arzularınızı çok daha mükemmel bir şekilde yerine getirecektir.

   Egemen Merdiven ahşap merdiven üretiminde diğer merdiven üreten firmalara göre farklı bir yol izlemektedir. Ahşap merdiven üretiminde hiçbir zaman masif ahşap veya panel ahşap gibi malzemeleri kullanmamaktayız. Bunun en önemli sebebi bu malzemelerin zaman içinde ısı değişiminin olduğu koşullarda genleşmelerden dolayı çatlamalar, eğilip bükülme gibi deformasyonlar göstermesidir. İlk yapıldığı günden sonra kısa bir zaman içinde deformasyona uğramış bir merdiveni kim evinde görmek ister. Termal genleşme sebebi ile orası burası çatlamış üzerinde vernikleri açılmış bir merdiven herhalde kullanan kişileri sükutu hayale uğratacaktır.Bütün bu olumsuzlukları sizlere yaşatmamak için Egemen Merdiven metali ahşap ile kaplayarak merdiven üretmektedir. Bu bizim en önemli özelliğimizdir. Güçlü bir malzeme olan çeliği ahşap ile kaplayarak ürettiğimiz ahşap merdivenler  yüksek bir taşıma gücünü ahşabın sıcaklığı ile birlikte uzun yıllar sorunsuzca kullanacağınız merdivenleri ortaya çıkaracaktır.

   Bütün merdivenlerimizde olduğu gibi, ahşap merdivenlerimizinde duvarla irtibatı yoktur. Günümüzde yapılan inşaatların duvarları genellikle delikli tuğla ile örüldüğünden bir merdivenin taşıyıcı kısmının veya basamaklarının duvarlara tespiti ilerde size sorunlar yaratacaktır. İyi ve güçlü bir merdivenin duvarlara ankrajının olmamaması gerekir. Yine ürettiğimiz ahşap merdivenlerimizde merdiven altında estetiği bozan ve yer kaybına sebep olan destek direği gibi unsurlar bulunmamaktadır. Bu bizim merdivenlerimizin en önemli özelliğidir. İyi bir merdiven duvardan veya zeminden bir takım desteklerle güç almadan, esnemeden durabilen merdivendir. Egemen Merdiven firmasının ürettiği bütün merdivenler en üst basamağı ile üst kat betonuna en alt basamağı ile zemin kat betonuna bağlanır. Bunun haricinde merdivene destek sağlayan unsurların hiç birine ihtiyaç duymadan merdivenlerimiz sizlere uzun yıllar hizmet verecektir.

   Egemen Merdiven firmasının ürettiği döner merdivenler farklı özelliklere sahiptir. Ahşap basamakların altında çelik taşıyıcıların olduğu döner merdivenlerimiz esnemeden yüksek bir yük taşıma kabiliyetine sahiptir. Dolayısıyla büyük çaplı döner merdivenlerin ihtiyaç hissedildiği yerlerde bu tür merdivenleri yaptırmanızı tavsiye ederiz. Rıht ayar imkanı da olan bu merdivenelerimizin son 4 veya 5 basamağı düz basamaklar şeklinde yapılabilmektedir. Bu özelliğimizle tamamen yuvarlak  basamaklardan oluşmuş döner merdivenlerin yanısıra düz basamaklarla birlikte yuvarlak basamakların olduğu bir merdiven kombinozonunu size sunmaktayız. Bu size çıkış sırasında büyük bir rahatlık sağlayacaktır.

   Ortadan direği olan döner merdivenlerimizi orta direği istenilen renkte boyalı, paslanmaz çelik veya metali ahşap kaplayarak tamamen ahşap görüntülü yapabilmekteyiz. Böyle bir teknik ile metalin sağlamlığını ve ahşabın sıcaklığını sizlere birlikte sunabilme imkanına sahip olabilmekteyiz. Egemen Merdiven merkezde taşıyıcı direği olmaksızın döner merdivenler de üretmektedir. Böyle bir merdiveni sizlere taşıma kapasitesi çok yüksek olan modüllerimizi dairesel bir formda birbirine kilitleyerek oluşturduğumuz taşıyıcı omurga ile yapmaktayız. Üst zemine ve alt zemine bağlanarak oluşturduğumuz dairesel formdaki omurgamızın üzerine koyduğumuz ahşap basamaklar ve tasarımı tamamen bize ait olan helisel trabzanımızla ortada direği olmaksızın montajını yaptığımız döner merdivenler evlerinizde bir mobilya zerafeti ile yer alacaktır. Diğer merdivenlerimizde olduğu gibi döner merdivenlerimizin de duvarla herhangi bir irtibatı olmadığı için montaj sırasında evinizin duvarlarına veya döşemesine hiçbir zarar vermeksizin montajı tamamlamaktayız.

   


Yazılarımız devam edecek...
  2011 © EGEMEN MERDİVEN
All Right Reserved
Site Haritası MND Ajans